publicaties beurzen muziekgeschiedenis portrettengalerij muziekdruk en -uitgeverij presentaties naar homepage

Naar homepage

Anja Wester 1963, Enschede

“Werken, dat is het echte leven”. Dat was Anja’s motto toen ze op de middelbare school zat, in de veronderstelling dat zij alleen op die manier een stem kon hebben in het vormen van de wereld. Alvorens te gaan studeren heeft Anja dan ook ruime werkervaring opgedaan. Zij heeft gewerkt bij de overheid en het bedrijfsleven in de commerciële en culturele sector. Op latere leeftijd heeft zij een nieuwe impuls aan haar carrière gegeven door muziekwetenschap te gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. In 1996 is zij hierin afgestudeerd met als specialisatie kunstbeleid en kunstmanagement. Haar doctoraalscriptie over 75 Jaar Alphons Diepenbrock Fonds (ADF) bevat onder meer een compleet overzicht van de uitgaven van de muziek van Diepenbrock die dit fonds vervaardigd heeft. Dit heeft zij tot stand gebracht middels een uitgebreide archiefinventarisatie, nu ontsloten voor het publiek bij het Nederlands Muziekinstituut. Ook heeft zij intensieve gesprekken gevoerd met o.a. prof.dr. H.E. Reeser; een sleutelfiguur in het Nederlandse muziekculturele leven na 1940 en 46 jaar lang bestuurslid van het ADF. Vervolgens heeft zij samengewerkt met Eduard Reeser o.a. om zijn curriculum vitae (45 pagina’s!) en het generaal register van Alphons Diepenbrock. Brieven en Documenten op te stellen. Het curriculum vitae is inmiddels gebruikt voor de Reeser-necrologie van de KNAW, het lemma in de New Grove en de in 2008 verschenen bibliografie van Reesers geschriften en uitgaven.

“Zij kon het werken niet laten”. Tijdens haar gehele studie heeft zij diverse functies vervuld. Zo was zij penningmeester en later voorzitter van de studievereniging Hucbald waarbij zij de feestweek ter ere van het vijftigjarig bestaan van de vereniging mede heeft georganiseerd. Voor publicatie in het lustrumboek heeft zij toen de oprichtingsgeschiedenis van Hucbald boven water gehaald aan de hand van contacten met Nancy van der Elst, Siedske Winkler, Jack van der Meer en Hélène Nolthenius. Deze laatste is ook opgenomen in de portrettengalerij van vrouwelijke wetenschappers die Anja samen met een andere studente heeft vervaardigd voor de faculteit Letteren, dit als tegenhanger voor alle mannelijke portretten in de Senaatszaal van het Utrechtse Academiegebouw. Op het Amsterdamse Begijnhof liet zij muziek klinken. In de Engelse Kerk aldaar organiseerde zij jarenlang zaterdagavondconcerten samen met onder meer de bekende musici Marten Root en Leo van Doeselaar.

Zij was studentassistent van Randy Tollefsen bij de vakgroep Computer & Letteren en studentlid van de faculteitsraad. Bovendien had zij zitting in de benoemingsadviescommissie voor de eerste bijzonder hoogleraar Nederlandse muziekgeschiedenis na 1600. Op deze manier was zij betrokken bij de aanstelling van Rokus de Groot.

Sinds 1992 is zij actief voor de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM), ondermeer als bestuursassistent en als secretaris. Bijzonder daarbij is, dat zij al vóór haar afstuderen is toegetreden tot het bestuur. Uit haar eerder vermelde afstudeerwerk is een bestuurslidmaatschap van het Alphons Diepenbrock Fonds voortgevloeid. Momenteel is zij als zelfstandig ondernemer werkzaam op diverse terreinen van haar vakgebied; zo is zij verantwoordelijk voor de (inter)nationale verkoop van de musicologische publicaties van de KVNM en docent bij de cursus Muziekuitgever van de Alsbach Stichting. Ook is zij voorzitter van de Vereniging voor Muziekhandelaren en –Uitgevers in Nederland (VMN) en binnen deze vereniging tevens voorzitter van de beurscommissie. In deze laatste hoedanigheid organiseert zij jaarlijks een paviljoen voor Nederlandse muziekuitgevers op de Musikmesse te Frankfurt en Music China in Shanghai. Gefascineerd door China is zij Chinees (Mandarijn) gaan leren en beheerst dit inmiddels op HSK-niveau 3.

In 2009 vonden enkele grote internationale musicologische evenementen in Nederland plaats. Anja is betrokken geweest bij de organisatie van expo’s gekoppeld aan het congres van de International Association of Music Librarians en het korenfestival Europa Cantat. Vervolgens is zij als secretaris/penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Stichting Jan Vermulst die zich onder meer ten doel stelt de muziek van deze inmiddels overleden Brabantse componist te laten uitvoeren.

In 2010 is zij toegetreden tot het College van Directeuren van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

“Anja Wester: druk met muziek”

Naar homepage

Relevante productielijst:

 • Eduard Reeser, bibliografie van geschriften en uitgaven (1928-1998)
   
 • In Muziek OpSchrift (boek bij gelijknamige tentoonstelling Scryption 2005) het hoofdstuk Van monnikenwerk tot midi
   
 • Scriptie: 75 Jaar Alphons Diepenbrock-Fonds, 1921-1996
   
 • Portrettengalerij van vrouwelijke wetenschappers t.b.v. Faculteit Letteren, hier te bekijken.
   
 • In Muziek & Wetenschap volume IV – 1994 – number 1/2:
  De infrastructuur van het hedendaagse Moskouse muziekleven
   
 • In het Hucblad o.a. volume 52/4 Barry Harris als vrolijke Vader Cats