Dr. Simone A.G.Ch. Dubois-de Bruyn
Dr. Simone A.G.Ch. Dubois-de Bruyn heeft vooral gewerkt aan de herontdekking van de 18de eeuwse schrijfster Belle van Zuylen / Isabelle de Charriëre van wie het verzamelde werk, Oeuvres Complètes, mede onder haar redac teurschap is verschenen. Zij publiceert werken van en over Belle van Zuylen, waaronder, in samenwerking met haar man, de biografie Zonder Vaandel. Eredoctor van de Universiteit Utrecht.


Locatie: Slot Zuylen
Foto: Marianne van den Boogaard